Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Budgetforlig i Aarhus kommune


24-09-2012

28 mandater bag budgetforlig

Forliget rummer serviceudvidelser for voksne med handicap, svage ældre, hjemløse, ledige, børn og kulturområdet.

Et bredt flertal i Aarhus Byråd har indgået forlig om næste års budget, der gør det muligt at styre kommunen sikkert gennem krisen.

 

Budgetforliget rummer serviceudvidelser for at bedre forholdene for voksne med handicap, svage ældre, hjemløse, ledige, børn og kulturområdet.

 

Efter et næsten 22 timer langt forhandlingsforløb indgik Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre fredag morgen forlig om Aarhus Kommunes budget for 2013. Således står 28 ud af byrådets 31 medlemmer bag forliget, og kun Dansk Folkeparti og Enhedslisten står udenfor.

 

Budgetforliget har titlen ”Fornyet og styrket gennem krisen” og bærer præg af, at kommunens økonomi er påvirket af den økonomiske krise. Reformerne af beskæftigelsestilskuddet og udligningssystemet i foråret har - sammen med aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2013 - betydet væsentlig færre indtægter end forventet. Forligspartierne er derfor enige om at gennemføre ramme-reduktioner på 151 mio. kr. årligt for at opretholde den økonomiske balance.

 

Trods en stram økonomi rummer budgetforliget også serviceudvidelser på årligt 63 mio. kr. til f.eks.

 

  • Afvikling af ventelisten til botilbud for borgere med handicap, hvor der afsættes 17,5 mio. årligt i 2013 og 2014, 19,5 mio. i 2015 og 27,5 mio. kr. i 2016 og frem. I sammenhæng hermed afsættes anlægsmidler på i alt knap 38 mio. kr. til nye boliger.
  • Det nære sundhedsvæsen – indsats for svage ældre og kronikere, 17 mio. kr. årligt.
  • For at sikre fortsat kvalitet for børn, forældre og medarbejdere tilføres dagtilbudsområdet 21 mio. kr. årligt, således at den oprindelige reduktion i budgetforslaget undgås.
  • Til videreførelse af midlertidige kulturbevillinger afsættes der en ramme på 7,4 mio. kr. i 2013 og derefter 1,2 mio. kr. årligt.
  • Der afsættes 3 mio. kr. årligt til en jobpakke, som skal finde nye innovative løsninger på, hvordan flere kan komme væk fra overførselsindkomst og i stedet få fodfæste på arbejdsmarkedet.
  • Til den fremtidige drift i Multimediehuset afsættes ekstra 3 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. i 2015 og frem.
  • Puljen til idræts- og fritidsfaciliteter øges med 2 mio. kr. årligt til f.eks. etablering af nye fodboldbaner.
  • For at styrke pædagogisk it i folkeskolen afsættes årligt 3 mio. kr. til bl.a. kompetenceudvikling til lærere.
  • Hjemløseplanens indsatser videreføres, og derfor afsættes 0,8 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. årligt i 2014 og frem.

 

På anlægssiden er forligspartierne enige om at afsætte ca. 680 mio. kr. til og med 2017 til udbygning af daginstitutioner, bygningsvedligeholdelse, renovering af Ringgadebroen, nye daginstitutioner og nye botilbud. Desuden skal nogle af pengene bruges på at give kommunens plejehjem et forskønnelseseftersyn.

 

Borgmester Jacob Bundsgaard: ”Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at samle næsten hele byrådet bag et bredt forlig, som kan være med til at bringe kommunen styrket gennem krisen. Med et fast greb om økonomien har vi foretaget de nødvendige prioriteringer, sikret byens fortsatte udvikling og tilmed givet et løft til nogle af de mest udsatte grupper, f.eks. voksne med handicap, ældre, hjemløse og børn. Med forliget understøtter vi som byråd den meget positive udvikling, vores by er inde i.”

 

Forliget indebærer uændrede udskrivningsprocenter/-promiller. Budgetforliget skal formelt vedtages af Aarhus Byråd ved 2. behandlingen torsdag 11. oktober.

Fra www.aarhus.dk

Marie-Louise
Øvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Boligministeren under pres
18-05-2017
Hjælp til Aarhus kommune:
02-11-2016
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login