Randers

56-årige Ole Gregers Andreassen er handicappet. Han har siddet i kørestol, siden han i 1999 fik en hjerneblødning og blev lam i hele den venstre kropshalvdel. Han er derfor blevet visiteret til handicapkørsel samt 15 timers ledsagelse af handicapmedhjælper om måneden, når han skal ud. Men Ole Gregers Andreassen er utilfreds med kørselsordningen.

Turen koster det dobbelte

»Hvis jeg tager en tur i Musikhuset i Aarhus, så er det nødvendigt for mig at have en handicapmedhjælper med. Men ifølge reglerne skal jeg betale dobbelt takst for at få vedkommende med i handicaptransporten«, siger han.

Ole skal betale 3 kroner per person for hver kilometer, der er til hans bestemmelsessted. Det betyder, at turen til Musikhuset i Aarhus og hjem igen umiddelbart koster lige under 250 kroner. Men eftersom han har selskab af den handicapledsager, han har fået stillet til rådighed af Randers Kommune, skal han betale det dobbelte - altså knap 500 kroner.

Befordringen skal dækkes

Susanne Olsen er landsformand i Dansk Handicap Forbund, og hun undrer sig over, at Ole Gregers Andreassen skal betale for at have sin handicapledsager med i handicaptransporten.

»Sådan nogle udgifter burde blive dækket ind, når man er visiteret til ledsageordning,« siger hun, da hun bliver præsenteret for Ole Gregers Andreassens situation.

»Pengene skal jo bruges på de merudgifter, der kommer, når man har en ledsageordning. Det gælder eksempelvis indgangsbilletter til kulturelle arrangementer og mad. Og der bliver jo hurtigt lavvande, når der så også skal betales transportudgifter for ledsageren,« siger hun.

Vi følger op på sagen i morgendagens avis.

Amtsavisen.dk 21. 2.2012

Mille