Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Politikere ud af kommunale råd??


22-02-2012

 

Skal politikerne ud af de kommunale råd?


Nej, mener Spastikerforeningen.

 

Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S) foreslår i et brev til socialminister Karen Hækkerup, at lokalpolitikerne i fremtiden ikke skal have sæde i de kommunale handicapråd.

Kirsten Jensen begrunder sit forslag med, at kommunalpolitikerne kommer i en vanskelig situation, når de både skal agere som kommunens rådgivere via handicaprådet og beslutningstagere i kommunalbestyrelsen.

 

Og det er afgjort en vanskelig og til tider sikkert også lidt akavet situation, lokalpolitikerne stilles i. Det kan være mange kasketter at administrere. Det vidste vi godt, da konstruktionen blev skabt i forbindelse med gennemførelsen af strukturreformen.

Men det er efter Spastikerforeningens opfattelse helt afgørende for handicaprådenes funktion og rolle, at politikerne sidder med i rådet.

 


- Handicaprådene er jo ikke en interesseorganisation, men et dialogforum hvor de lokale handicappolitiske aktører mødes, diskuterer og kommer med udtalelser i det omfang, der kan skabes konsensus om et givent synspunkt. Det giver ingen mening med et dialogforum, hvis den ene part i dialogen ikke er til stede, eller hvis en part lader sig repræsentere ved stedfortrædere i form af embedsmænd, siger Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt til Kirsten Jensens forslag.

 

Et rigtig godt forum
- Rådene – og ikke mindst organisationsrepræsentanterne - må finde en arbejdsform, hvor politikerne ikke presses ud i urimelige interessekonflikter eller deciderede habilitetsproblemer. Men politikerne er også nødsaget til at lære den særlige arbejdsform, som er nødvendig i et dialogforum, hvor både beslutningstagere og interesseforkæmpere mødes om samme bord. Rådene er, når de fungerer bedst, et rigtig godt forum for udveksling af synspunkter, vidensformidling og forventningsafstemning – og det vil gå tabt, hvis politikerne tjekker ud, fastslår Mogens Wiederholt og tilføjer:

 


- Ofte er det høringsretten, der nævnes som det store problem for rådene og ikke mindst kommunalpolitikerne i rådet. Hvis det er tilfældet, så lad os diskutere høringsforpligtigelsen. Den kunne måske erstattes af en pligt til at drøfte alle relevante initiativer. Det er ikke nødvendigvis høringssvarene, der flytter noget. Det er drøftelsen og dialogen om initiativerne, der flytter holdninger og standpunkter. Høringssvar kan komme fra de lokale handicaporganisationer som en del af deres interessepolitiske opgave.

 


Fakta om handicapråd

 

Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

 

Stk. 3. Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer. Handicaprådet vælger selv sin formand.

 

Stk. 4. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om handicaprådets virksomhed og sammensætning.

 

Ministerens bekendtgørelse om handicapråd kan læses her: Retsinformation

 

Spastikerforeningen.dk

 

Mille 19.feb. 2012

 


 

 
Øvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Boligministeren under pres
18-05-2017
Hjælp til Aarhus kommune:
02-11-2016
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login