Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Mennesker med handicap og prostitution


03-02-2012

Den aktuelle anledning til at tage diskussionen op igen er kommet med et forslag fra den nye regering, som nu vil forbyde handicapmedhjælpere landet over at hjælpe handicappede med at få kontakt til prostituerede.

Tankegangen bag det nye forbud er, at staten – via handicapmedhjælpere – under ingen omstændigheder skal promovere købesex eller optræde som en art alfons i transaktionerne mellem den handicappede og den prostituerede. Derfor skal Socialministeriets vejledning til kommunerne nu ændres, så paragraffen om, at den handicappedes hjælpeperson gerne må formidle kontakt til en prostitueret som støtte til en handicappet persons seksualitet, helt fjernes.

 

 
Intentionen bag regeringsudspillet er i udgangspunktet ganske sympatisk. For prostitution er nemlig aldrig eller meget sjældent en helt frivillig sag for de involverede – som oftest kvinder. De, der ender i prostitution, er som hovedregel tvunget af sociale omstændigheder, og prostitution er ofte en tragisk overbygning på et liv fyldt med svigt af den ene eller anden art.

Men sociale problemer løses ikke ordentligt med et forbud eller brug af strafferet. Man kan blot tænke på forbudstiden i Amerika, hvor man troede, at alkohol ville forsvinde fra det amerikanske samfund med et forbud. Det gjorde det som bekendt ikke. I stedet havde Al Capone og andre gangstere kronede dage med salg af ulovlig alkohol i lyssky handler, der foregik helt uden om myndighedernes kontrol. Kriminaliseringen af købesex i Sverige har tilsyneladende haft en lignende effekt.

Højskoleforstander Jørgen Carlsen gør i dagens artikel opmærksom på, at sex ikke er en menneskeret, men at udspillet fra regeringen, der kun rammer de handicappede, er principrytteri og et udtryk for ”de pæne meningers vagtparade”. Han og teologen Mickey Gjerris, der i avisen kalder regeringens udspil en ”misforstået kønskamp”, har en pointe.

Regeringens forslag vil nemlig være en urimelig forskelsbehandling af handicappede. Bag forslaget ligger jo et ønske fra regeringen om generelt at sætte ind mod prostitution, men det her rammer kun en i forvejen udsat gruppe.

Regeringen bør spille med mere åbne kort og tage den svære diskussion, der lurer bag forslaget, nemlig diskussionen om et totalt forbud mod prostitution i Danmark i stedet for kun at ramme de handicappede.

Jacob Holm, Kristeligt dagblad 3. feb. 2012

LÆSERDEBAT:

Den oversete tredjepart

Der er tre parter i den sag; men hidtil har der næsten kun været fokus på de to, nemlig den handicappede (menneskeret?) og den prostituerede (kvindehandel mv.). Men man har hidtil stort set overset hensynet til den tredje part: sosu-assistenten.
Skal hun / han være tvunget til at formidle kontakten mellem den handicappede og den prostituerede? Hvis hun / han vil, skal efter min opfattelse ingen blande sig i det. Men hvis hun / han ikke bryder sig om det, skal hun / han ikke tvinges til det. Her kan man skele til den ret, præster har til at sige nej til at vie fraskilte (og inden længe at vie homofile). En tilsvarende ret til at sige nej skal sosu-assistenterne også have - selvfølgelig, hvad ellers?

Per Fisker 

 

Marie-Louise  3/2.2012
Øvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Boligministeren under pres
18-05-2017
Hjælp til Aarhus kommune:
02-11-2016
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login