Formindsk teksten Forstør teksten Print Sitemap Kontakt

Satspuljemidler på plads for det sociale område


20-11-2011

Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Liberal Alliance og De Konservative er nu blevet enige om dette års aftale vedrørende fordelingen af satspuljemidlerne. Med aftalen er der også truffet nogle overvejende positive aftaler på handicapområdet.

Det er glædeligt at man med aftalen igen forbedrer vilkårene vedrørende loftet for tabt arbejdsfortjeneste fra genopretningsplanen på 20.241 kroner til 27.500 kroner månedligt. Handicaporganisationerne har arbejdet hårdt for få genoprettet kompensationsprincippet på dette område efter de seneste omfattende besparelser. Det lykkedes ikke at få genoprettet de tidligere gældende vilkår, men niveauet er dog hævet væsentligt. Handicaporganisationerne finder det dog betænkeligt, at man har valgt at det netop skal være satspuljemidlerne, der finansierer tilbagerulningen af denne besparelse, fordi det er grundlæggende forkert at lade personer på forsørgelsesindkomst betale for tidligere tiders politiske fejltagelser.

Der er også tale om en socialpolitisk forbedring at nedsætte aldersgrænsen for ledsagerordning fra 16-18 år til 12-18 år. Denne beslutning åbner for, at unge med handicap i langt højere grad kan deltage i alderssvarende aktiviteter på lige fod med jævnaldrende – og uden at være ledsaget af deres mor eller far.

Satspulje-forliget på det sociale område sætter også fokus på at styrke indsatsen i forhold til blinde og svagtseende, samt sikre en udbredelse af ny teknologi til beboere i botilbud således de får bedre muligheder for at kommunikere med pårørende og deltage i samfundslivets demokratiske processer. Der lægges også op til initiativer med henblik på at påvirke holdninger til personer med handicap gennem øget bevidstgørelse. Endelig skal der sættes fokus på levevilkår for personer med handicap, herunder særligt handicappede med anden etnisk baggrund.
Øvrige nyheder
Aarhus Kommunes handicappris 2017
05-12-2017
Boligministeren under pres
18-05-2017
Hjælp til Aarhus kommune:
02-11-2016
Tilbagebetaling af 600.000kr til mennesker med handicap
02-11-2016
Formand Rikke Kastbjerg | Østerby Allé 20 | 8310 Tranbjerg J | Telefon: 2022 0423 | E-mail: k@stbjerg.dk

Accesskeys  © Dansk Handicap Forbund - Århus afdelingen  Login